Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

sweetdream98
20:53
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
sweetdream98
20:53
Reposted fromFlau Flau
sweetdream98
19:54
sweetdream98
19:54
Reposted fromgarstki garstki viacos-tworczegoo cos-tworczegoo
sweetdream98
19:53
Reposted fromFlau Flau
sweetdream98
19:53
Reposted fromFlau Flau
sweetdream98
19:53

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
sweetdream98
19:52
sweetdream98
19:52
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viarock-sex-love rock-sex-love
sweetdream98
19:52
sweetdream98
19:52
5447 ffc0 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viarock-sex-love rock-sex-love
sweetdream98
19:51
4079 cf47 390
Reposted fromwwannie wwannie viarock-sex-love rock-sex-love
sweetdream98
19:51
3182 6349 390
Reposted fromnfading nfading viarock-sex-love rock-sex-love
sweetdream98
19:51
0159 79e1 390
Reposted fromdusix dusix viarock-sex-love rock-sex-love
sweetdream98
19:51
Reposted fromFlau Flau
sweetdream98
19:51
i wtedy Ty wybaczasz moje wady,
wybaczasz błędy, rozumiesz moje sprawy i koisz nerwy, odbijam ten zepsuty świat gdy idę tędy z Tobą.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
sweetdream98
19:51
jesteś mi potrzebny gdy wszystko mi działa na nerwy, gdy cały ten świat mnie przerasta i było nie raz tak.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
sweetdream98
19:46
Wszyscy mamy w sobie coś strzaskanego. Każdy na swój sposób... Okruchy w miejscach, których nikt nie zobaczy.
— Sarah J. Maas
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasognito sognito
sweetdream98
19:46
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viasognito sognito
sweetdream98
19:46
Wszyscy mamy jakieś blizny. One świadczą o tym, że ocaleliśmy.
— Lisa Gardner
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasognito sognito
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl