Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

sweetdream98
21:51
Wytrwałość.

Nie przez tydzień, miesiąc czy rok. To sytuacja kiedy budzisz się rano, i masz robić pompki i ma być ich 50 i naprawdę nie masz siły ale robisz te 50 pompek. A następnego dnia budzisz się rano i mówisz zdechnę ale zrobię 51 pompek.

Talent nie oznacza wytrwałości

Znam niewiarygodnie piękne, inteligentne kobiety, które mogłyby osiągnąć wszystko. I przez tydzień nie palą, przez dwa tygodnie się nie puszczają, przez miesiąc ciężko pracują – ale później odpuszczają.

Brakuje im wytrwałości.

— Pokolenie Ikea
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viacytaty cytaty
21:49
5388 2b97 390

kelseyhayden:

lost lake
hood river // or.

Reposted fromwestwood westwood viasatyra satyra
sweetdream98
21:49
5534 e115 390
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viasatyra satyra
sweetdream98
21:49
9340 e1a8 390
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viasatyra satyra
sweetdream98
21:48
2982 163a 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viasatyra satyra
sweetdream98
21:48
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze..
— tęsknię
Reposted frompustemysli pustemysli viasatyra satyra
sweetdream98
21:48
9316 bf2a 390
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viasatyra satyra
sweetdream98
21:47
7279 098a 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasatyra satyra
sweetdream98
21:47
2494 2550 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viasatyra satyra
21:45
8028 cef2 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viagoaskalice goaskalice
21:44
8035 4030 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viagoaskalice goaskalice
21:44
8048 5a21 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viagoaskalice goaskalice
21:44
8079 b98e 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viagoaskalice goaskalice

July 07 2015

sweetdream98
22:52
1677 2cf9 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaa-antimatter a-antimatter
sweetdream98
22:51
0598 01c4 390
Reposted fromTankistD TankistD viadrugs drugs
sweetdream98
22:50
0999 9624 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaa-antimatter a-antimatter
22:49
6401 99d6 390
Reposted fromimmortal-a immortal-a viaa-antimatter a-antimatter
sweetdream98
22:49
5342 26ca 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter
sweetdream98
22:48
5456 439f 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter
sweetdream98
22:48
5440 1bc7 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl