Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

sweetdream98
20:55
sweetdream98
20:55
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
sweetdream98
20:54
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viarock-sex-love rock-sex-love
sweetdream98
20:54
Mówią, że przeciwieństwa się przyciągają. Nie wierzę w tę teorię. Przyciągają się ludzie, którzy są do siebie podobni, cenią podobne wartości i podobnie spostrzegają świat. Kochają tak samo. To tak, jak z żywiołami. Woda szybko zgasi pragnienia ognia. Ogień zniszczy ziemię. I tak dalej. Tylko dwa ogniste temperamenty mogą razem trwać. Nie niszczyć siebie nawzajem, razem płonąć i razem podpalać świat. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viarock-sex-love rock-sex-love
sweetdream98
20:53
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
sweetdream98
20:53
Reposted fromFlau Flau
sweetdream98
19:54
sweetdream98
19:54
Reposted fromgarstki garstki viacos-tworczegoo cos-tworczegoo
sweetdream98
19:53
Reposted fromFlau Flau
sweetdream98
19:53
Reposted fromFlau Flau
sweetdream98
19:53

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
sweetdream98
19:52
sweetdream98
19:52
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viarock-sex-love rock-sex-love
sweetdream98
19:52
sweetdream98
19:52
5447 ffc0 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viarock-sex-love rock-sex-love
sweetdream98
19:51
4079 cf47 390
Reposted fromwwannie wwannie viarock-sex-love rock-sex-love
sweetdream98
19:51
3182 6349 390
Reposted fromnfading nfading viarock-sex-love rock-sex-love
sweetdream98
19:51
0159 79e1 390
Reposted fromdusix dusix viarock-sex-love rock-sex-love
sweetdream98
19:51
Reposted fromFlau Flau
sweetdream98
19:51
i wtedy Ty wybaczasz moje wady,
wybaczasz błędy, rozumiesz moje sprawy i koisz nerwy, odbijam ten zepsuty świat gdy idę tędy z Tobą.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl