Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2018

sweetdream98
13:38
8456 aa75 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
sweetdream98
13:37
Reposted fromFlau Flau
sweetdream98
13:37
Reposted fromFlau Flau
sweetdream98
13:37
Reposted fromFlau Flau
sweetdream98
13:36
Pociągasz mnie intelektualnie, jak nikt inny
— M.
sweetdream98
13:36
Nawet jeśli nie jest od razu wzajemna, miłość zdoła przetrwać jedynie wtedy, jeśli istnieje iskierka nadziei - bodaj najmniejsza - że zdobędziemy z czasem ukochaną osobę. A reszta jest czystą fantazją.
— Paulo Coelho
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viasatyra satyra
sweetdream98
13:36
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viasatyra satyra

February 02 2018

sweetdream98
22:10
Bo widzi pan... ja chyba byłam w panu trochę zakochana.
— Victor Hugo
Reposted fromncmsp ncmsp viatake-care take-care
sweetdream98
22:09
Potrzebuję, żebyś powiedział mi co czujesz, co myślisz, na czym stoimy, czego chcesz. Szczerze i szczegółowo.
Reposted fromTewi Tewi viatake-care take-care
sweetdream98
22:09
7404 0abc 390
Reposted fromfelicka felicka viatake-care take-care
sweetdream98
22:09
4554 da21 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
sweetdream98
22:09
2657 b8d3 390
sweetdream98
22:08
sweetdream98
22:08
sweetdream98
22:08
4461 7dd4 390
sweetdream98
22:08
2498 dfd9 390
Reposted fromonlyman onlyman viacos-tworczegoo cos-tworczegoo
sweetdream98
22:08
Reposted fromFlau Flau
sweetdream98
22:05
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viasatyra satyra
sweetdream98
22:04
Do niektórych wniosków i decyzji dochodzi się późno, za późno by to coś zmieniło, lecz ważne jest, że udało się zrozumieć. Postęp więc jest obecny - tylko w innej formie. 
Reposted fromsatyra satyra
22:04
3315 bbfa 390
Reposted fromochgod ochgod viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl